اهداف و راهبردهای فرهنگی اجتماعی پیشرفت از منظر اسلام

گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) با همکاری مرکز پژوهش کاربردی اقتصادی اجتماعی قدر و دبیرخانه کرسی ها، کرسی ترویجی «اهداف و راهبردهای فرهنگی اجتماعی پیشرفت از منظر اسلام» را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) این کرسی ترویجی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن یوسف زاده و نقد و بررسی حجج اسلام آقایان: دکتر قاسم ابراهیمی پور و دکتر سید محمد کاظم رجایی از ساعت 16 روز دوشنبه 24/7/96 در سالن اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می گردد.