تمدید پذیرش کارشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تا 5 بهمن

به گزارش روابط عمومی، پذیرش کارشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در 13 رشته علوم انسانی تمدید شد.

داوطلبان می توانند تا تاریخ 5/11/96 با مراجعه به سایت http://paziresh.iki.ac.ir/ اقدام به ثبت نام نمایند.