درس نامه ولایت فقیه (سعید باغستانی-مهدی ابوطالبی)

ولايت فقيه به عنوان رکن اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران از مباحث مهم و اساسي اي است که در آيات، روايات، و مباحث فقهي و کلامي قدما ريشه دارد. امام خميني(ره) در سال 1348 شمسي با تدريس اين بحث در نجف، آن را به عنوان الگوي جايگزينِ سلطنت مطرح کردند. کتاب پيش روي، کوششي براي تبيين مباني، تاريخچه، دلايل عقلي و نقلي، شرايط و حدود اختيارات ولي فقيه است. همچنين در اين اثر، نظام مبتني بر ولايت فقيه با نظام ليبرال دموکراسي موجود، از لحاظ شيوه انتخاب، عزل، ميزان اختيارات حاکم و کارآمدي مقايسه شده است.