كتاب‌شناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق منتشر شد


 

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، کتاب «كتاب‌شناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق» به همت مرکز پژوهشی دائرة المعارف غلوم عقلی اسلامی، منتشر شد. «كتاب‌شناسي» و «كتاب‌نگاري»، واژه‌هايي هستند كه امروزه به معناي معرفي سامان‌يافته منابع به همراه مشخصات مختلفي چون نام پديدآور، عنوان منبع، تاريخ و محل نشر به كار مي‌روند. در اين اصطلاح معمولاً «كتاب»، مفهومي عام دارد كه پايان‌نامه، جزوه، نشريه، مقاله، نسخ خطي و حتي گاه فيلم‌ها را نيز دربرمي‌گيرد. معادلِ انگليسي کتاب‌شناسي، بيبليوگرافي به معناي توصيف و بررسي کتاب است.

اين کتاب که با عنوان كتاب‌شناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق منتشر شده است و در آن به معرفي 2004 کتاب و مقاله از کتابخانه‌هاي مختلف پرداخته‌ايم، بخش نخست از مجموعه کتاب‌شناسي‌هاي تفصيلي علوم عقلي مرکز است که در آنها بيش از بيست هزار عنوان کتاب و مقاله معرفي شده است.

گفتني است در رشته‌هاي ديگر، کتاب‌شناسي مربوط به هر علم، از کتاب‌شناسي تاريخ آن علم جدا شده، ولي در اينجا به دليل حجم کمتر عناوين، کتاب‌شناسي منطق و تاريخ منطق ادغام شده است.