نشریه الکترونیکی قبس شماره 48 منتشر شد

 

جهت مشاهده چهل و هشتمین شماره از مجله الکترونیکی قبس بر روی تصویربالا  کلیک کنید.

فایل خبرنامه: