نشریه الکترونیکی قبس شماره 49 منتشر شد

 

جهت مشاهده چهل و نهمین شماره از مجله الکترونیکی قبس بر روی تصویر بالا کلیک کنید.

 
 
فایل خبرنامه: