همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی

به گزارش دبیرخانه اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی و در راستای مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و فرمانده معظم کل قوا مبنی بر ضررورت بسط و تعمیق گفتمان تمدن نوین اسلامی و حرکت به سوی شکل گیری نظام معرفتی کنشگران جامعه امنیتی- انتظامی در هستی شناسی تمدن نوین اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی ناجا در نظر دارد تا با همکاری بیش از 38 نهاد علمی- اجرایی نخستین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی را برگزار نماید.

این همایش با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و سایر نهادهای علمی برگزار می گردد.

از تمامی اساتید و فرهیختگان حوزه و دانشگاه دعوت به عمل می آید تا در چارچوب محورهای زیر و بر اساس زمان بندی پیش بینی شده همایش، آثار خویش را به صندوق پست الکترونیک همایش ارسال نمایند. (Rahbordi@Police.ir)

 

اطلاعات تکمیلی در نشانی اینترنتیwww.Rahbordi.Police.ir  در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

 

محورهای همایش:

الف : مبانی نظری و رویکردها

1.      مبانی فلسفی، کلامی، فقهی نظم و امنیت در اسلام؛

2.      نظم و امنیت در اندیشه تمدنی متفکران مسلمان ( فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن خلدون)؛

3.      نظم و امنیت در اندیشه تمدنی ادیان الهی (زرتشت، مسیحیت، یهودیت) ؛

4.      نظم و امنیت در اندیشه تمدن ادیان غیر الهی (بودیسم، هندوئیسم،...).

 

 

ب: تمدن نوین اسلامی در اندیشه انقلاب اسلامی

1.      مبانی تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی (قدس ره) و مقام معظم رهبری ( مدظله العالی)؛

2.      ضرورت رویکرد تمدنی در اندیشه امام خمینی (قدس ره) و مقام معظم رهبری ( مدظله العالی)؛

3.      چشم انداز تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی (قدس ره) و مقام معظم رهبری ( مدظله العالی)؛

4.      الزامات تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی (قدس ره) و مقام معظم رهبری ( مدظله العالی)؛

5.      نظم و امنیت در اندیشه تمدنی امام خمینی (قدس ره) و مقام معظم رهبری ( مدظله العالی)؛

6.      تمدن نوین اسلامی در پرتو قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران.

 

ج : ناجا و رویکرد تمدنی؛ راهبردها  و الزامات

1.      پلیس و تمدن در اندیشه متفکران و اندیشمندان معاصر؛

2.      مبانی تمدن معماری ناجای آینده؛

3.      نقش و جایگاه ناجا در تمدن سازی؛

4.      الگوی فرماندهی و مدیریت تمدنی ناجای آینده؛

5.      الزامات حقوقی، تقنینی ناجا در تراز تمدن نوین اسلامی؛

6.      الزامات آموزشی، تربیتی، دانشی و معرفتی ناجا در تراز تمدن نوین اسلامی؛

7.      سیر تحول پلیس در تاریخ اسلام با تاکید بر نظم و امنیت؛

8.      الزامات سازمانی و ساختاری ناجا در تراز تمدن نوین اسلامی؛

9.      نظم و امنیت در تراز تمدن نوین اسلامی؛

10.    توانمندی و ظرفیت های مورد نیاز ناجا در افق تمدن نوین اسلامی؛

11.    مولفه های تمدن ساز و نقش ناجا؛

12.    چالش های اساسی ناجا در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی؛