پیامبر(ص) از دیدگاه اهل بیت(ع).(تألیف: حامد منتطری مقدم)

توضیحات :

بر خلاف اتهام زني هاي ناروا به شيعيان، رسـول خدا (ص) در نگرش ايشان محور دين اسلام است؛ البته جايگاه حضرت از آغاز با تهديدهاي پنهان فرهنگي و سياسي روبه رو بود، و امامان شيـعه (ع) بودند که توفيـق يافتنـد با مجاهدت هاي مستمر خويش، نام پيامبر را زنده نگاه دارند و جايگاه حضرت را تثبيت كنند.