همایش نیمروزه «شناسایی سرشاخه های نفوذ اقتصادی در ایران» برگزار شد.

به همت معاونت پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری سازمان بسیج اساتید استان قم، همایش نیمروزه «شناسایی سرشاخه های نفوذ اقتصادی در ایران» برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه، همایش نیمروزه «شناسایی سرشاخه های نفوذ اقتصادی در ایران» با سخنرانی دکتر روح الله رفیعی، استاد دانشکده هنر تهران و مستندساز، در تاریخ 12 بهمن 1396 در سالن همایش های مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار گردید.