گزارش و خلاصه نشست تخصصی «پرسش های پژوهشی در علوم انسانی »

به همت مؤسسه امام خمینی (ره) پنجمین نشست از سلسله نشست های تخصصی مبانی اسلامی سازی علوم اسلامی با عنوان « پرسش های پژوهشی در علوم انسانی » برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، این نشست تخصصی با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدحسین شریفی» و نقد و بررسی «جناب آقای دکتر سید حسین شرف الدین» و «حجت الاسلام و المسلمین دکتر عسگری سلیمانی امیری» روز سه شنبه 17/11/96 از ساعت 18:45 در سالن اندیشه مؤسسه امام خمینی(ره) برگزارگردید.

گزارش مطالب ارائه شده در این نشست، به شرح زیر می باشد:

چکيده

پرسش‌هاي پژوهشي يا «مطالب»، نقشي کليدي در راهبري تحقيقات علمي دارند. لذا از ديرباز مورد توجه اندیشمندان بوده‌اند. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به اين سؤال است که آيا پرسش‌هاي پژوهشي در منطق کلاسيک پاسخگوي نيازهاي پژوهشي در علوم انسانی هستند؟ نويسنده ابتدا با استفاده از روش توصيفي، به توصيف پرسش‌هاي پژوهشي و تبيين جايگاه آنها در منطق کلاسيک پرداخته است و در ادامه با روش تحليلي و انتقادي ديدگاه پيشينيان را نقد کرده است. سپس، با توجه به کارکردهاي مورد انتظار از علوم انساني، مدلي جديد از پرسش‌هاي پژوهشي ارائه داده است. شش دستاورد علمي پژوهش حاضر به ترتيب عبارتند از (الف) در بخش توصيفي نشان دادن (1) اختلاف منطق‌دانان سنتي در نوع پرسش‌هاي اصلي و فرعي و (2) در تعداد پرسش‌هاي پژوهشي و (3) در مرجع پرسش‌هاي فرعي و (4) عدم اختلاف مشرب‌هاي مختلف فلسفي در نوع نگاه به پرسش‌هاي پژوهشي؛ (ب) در بخش انتقادي: (5) اثبات ناکارآمدي نگاه سنتي در حوزه علوم انساني، و (ج) در بخش تحليلي: (6) ارائة مدلي جديد براي پرسش‌هاي پژوهشي و ترتيب آنها.

واژه‌هاي کليدي: پرسش‌هاي پژوهشي، منطق کلاسيک، پرسش‌هاي اصلي، پرسش‌هاي فرعي، علوم انساني، کارکردهاي علوم انساني.